aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Piotr Gembicki (1695 – 1758), Galeria portretów biskupów krakowskich

Kanclerz i sekretarz wielki koronny, biskup krakowski (od 1742), sekretarz sekretarz Zygmunta III Wazy. Inicjator przebudowy i rozbudowy Pałacu Biskupiego w Krakowie na ul. Franciszkańskiej. Własnymi wojskami stłumił chłopskie powstanie na Podhalu pod wodzą pod wodzą Aleksandra Kostki-Napierskiego (1651). Został pochowany w prezbiterium katedry wawelskiej.

Galeria portretów biskupów krakowskich

Zbiór 32 obrazów i 13 malowideł ściennych przedstawiających biskupów krakowskich, wykonanych od XV wieku do czasów współczesnych (ostatni to portret kardynała Franciszka Macharskiego). Znajdują się w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie oraz w przylegających do nich salach – Włoskiej i św. Franciszka.

Opis

Plik: P18_4431-HDR_220907