aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Niemczyk Stanisław

STANISŁAW NIEMCZYK (1943-2019). Architekt związany ze Śląskiem, absolwent Politechniki Krakowskiej. Jeden z głównych architektów polskiego postmodernizmu, którego oryginalne projekty wzbudzają podziw i gorące kontrowersje. Autor m.in. osiedla w Mikołowie, kościoła Bożego Miłosierdzia na krakowskich osiedlu Oficerskim i kościoła Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach. Najwięcej realizacji Niemczyka powstało w Tychach, gdzie mieszkał i pracował. Należą do nich m.in.: Kościół Ducha Świętego i – budowany od 2000 roku, wciąż nie ukończony – Kościół św. Franciszka z Asyżu i św. Klary.

STANISŁAW NIEMCZYK (1943-2019). Architect associated with Silesia, graduate of the Krakow University of Technology. One of the main architects of Polish postmodernism, whose original designs arouse admiration and heated controversy. Author, among others, housing estate in Mikołów, the Church of Divine Mercy in Kraków and the Church of Jesus Christ the Redeemer in Czechowice-Dziedzice. Most of Niemczyk’s projects were created in Tychy, where he lived and worked, among others: the Church of the Holy Spirit and – built since 2000, still not completed – the Church of St. Francis of Assisi and St.  Clara.

Wyświetlanie wszystkich 21 wyników