aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Krzyżanowski Wacław

WACŁAW KRZYŻANOWSKI (1881-1954). Absolwent politechniki lwowskiej, autor projektów architektonicznych jednych z najważniejszych gmachów publicznych Krakowa, polityk, członek loży masońskiej Przesąd Zwyciężony. Do najważniejszych krakowskich realizacji Krzyżanowskiego należą gmachy Biblioteki Jagiellońskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej na Alejach, budynek Izby Skarbowej na ul. Krupniczej (obecnie szpital Dietla), budynek Teatru Groteska, Bank Rolny przy ul. Dunajewskiego, YMCA przy ul. Krowoderskiej, dom studencki Żaczek oraz Szpital Narutowicza. Projektował również rezydencje prywatne, m.in. Willę Edmunda Rosenhaucha na ul. Lea i dwór Potockich na Olszy oraz obiekty sakralne – modernistyczny kościół pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach; kościoły w Brzezinach i Ćmielowie. Zmarł w 1954 roku, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

WACŁAW KRZYŻANOWSKI (1881-1954). A graduate of the Lviv University of Technology, author of architectural designs for some of the most important public buildings in Krakow, politician, member of the Masonic lodge Przemysł Zwyciężony. Krzyżanowski’s most important Krakow projects include the buildings of the Jagiellonian Library and the AGH University of Science and Technology on Aleje, and the building of the Tax Chamber on ul. Krupnicza (currently Dietl hospital), Groteska Theater building, Agricultural Bank at ul. Dunajewskiego, YMCA at ul. Krowoderska, Żaczek student dormitory and Narutowicza Hospital. He also designed private residences, including: Edmund Rosenhauch’s villa on ul. Lea and the Potocki manor house in Olsza and religious buildings – the modernist church of St. Saint Stanisław Kostka in Kraków Dębniki; churches in Brzeziny and Ćmielów. He died in 1954 and was buried at the Rakowicki Cemetery.

Wyświetlanie wszystkich 26 wyników