aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Bernardoni Jan Maria

JAN MARIA BERNARDONI – zakonnik, włoski architekt barokowy, pracujący w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Autor projektów kościoła Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie, bazyliki przy klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz kościołów w Nieświeżu i Kaliszu. Fasady wszystkich tych budowli powielają wzór Kościoła Jezusa (Il Gesù), głównej świątyni jezuitów w Rzymie. W dobie kontrreformacji, ich monumentalizm, bogactwo i przepych, miały kontrastować ze skromnymi świątyniami protestantów.

Wyświetlanie 1–30 z 40 wyników