aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kassler Ferdynand

FERDYNAND KASSLER. Autor projektów architektonicznych ponad dwudziestu międzywojennych lwowskich budynków. Urodzony w Podgórzu w 1883 roku (wtedy osobne miasto obok Krakowa), zastrzelony przez Niemców w 1942 roku we Lwowie.

Najważniejszy przedwojennym (1913) projektem Kasslera był pierwszy lwowski „drapacz chmur” na Placu Mickiewicza – kamienica Jonasza Sprechera. Budowa gmachu wywołała skandal ponieważ plan budynku, choć formalnie zgodny z obowiązującą regulacją dot. wysokości zabudowy (parter + 4 piętra), był znacznie wyższy od sąsiednich budynków. Kassler uzyskał taki efekt dzięki wyjątkowo wysokiemu parterowi i nadbudówce nad ostatnim piętrem. Protestowali profesorowie Politechniki Lwowskiej (w tym główny konserwator miasta Tadeusz Obmiński) i księża Katedry Łacińskiej, którą gmach zasłonił. Budowa została przerwana z powodu wojny, a 1917 roku rada miasta zgodziła się na jej kontynuację pod warunkiem ograniczenia wysokości budynku do 24 metrów. Warunek nie został spełniony, ale pierwszy lwowski „drapacz chmur”, mimo to został ukończony i oddany do użytku w 1922 roku.

Pod koniec lat 20. Sprecher, jeden z najbogatszych lwowskich Żydów, zlecił Kasslerowi projekt kolejnego ogromnego gmachu w centrum Lwowa, tym razem przy dawnej ulicy Akademickiej (obecnie Prospekt Szewczenki). Nowy Gmach Sprechera powstał w latach 1928-1929. Modernistyczny budynek ma 8 kondygnacji, surową estetykę na zewnątrz i bogate wnętrze w stylu art déco.

FERDYNAND KASSLER. Author of architectural designs for over twenty interwar buildings in Lviv. Born in Podgórze in 1883 (then a separate city next to Krakow), shot by the Germans in 1942 in Lviv.

Kassler’s most important pre-war (1913) project was the first Lviv „skyscraper” on Mickiewicz Square – the tenement house of Jonasz Sprecher. The construction of the building caused a scandal because the building plan, although formally compliant with the applicable regulations regarding building height (ground floor + 4 floors), was much higher than the neighboring buildings. Kassler achieved this effect thanks to the exceptionally high ground floor and the superstructure above the top floor. Professors of the Lviv University of Technology (including the city’s chief conservator Tadeusz Obmiński) and priests of the Latin Cathedral, which was covered by the building, protested. Construction was interrupted due to the war, and in 1917 the city council agreed to continue it provided that the building’s height was limited to 24 meters. The condition was not met, but Lviv’s first „skyscraper” was nevertheless completed and put into operation in 1922.

At the end of the 1920s, Sprecher, one of the richest Jews in Lviv, commissioned Kassler to design another huge building in the center of Lviv, this time on the former Akademicka Street (now Shevchenko Prospekt). The new Sprecher Building was built in 1928-1929. The modernist building has 8 floors, austere exterior aesthetics and a rich Art Deco interior.

Wyświetlanie wszystkich 23 wyników