aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Knaus Karol

KAROL KNAUS (1846-1904). Architekt samouk, budowlaniec i konserwator, autor projektów kilkunastu XIX-wiecznych kamienic na Kazimierzu i Stradomiu. Żył w drugiej połowie XIX wieku.

Wraz z Tadeuszem Stryjeńskim kierował budową gmachu Poczty Głównej w Krakowie (zaprojektowanego przez Austriaka F. Setza). Był współautorem projektu, obok Karola Borkowskiego, budynku Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Krakowa przy ul. Szpitalnej (samodzielnie zaprojektował m.in. klatkę schodową), a wraz z Teodorem Talowskim Gmachu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przy ul. Piłsudskiego (zaprojektował jego zachodnią część, a Talowski kilka lat później wschodnią). Kierował pracami restauracyjnymi i konserwatorskimi przy wielu zabytkowych obiektach Krakowa i Małopolski, m.in.: kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu, zamku w Suchej Beskidzkiej, klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz kościoła i klasztoru Paulinów na Skałce (zaprojektował m.in. neobarokową bramę od ul. Skałecznej).

Mieszkał i pracował na krakowskim Kazimierzu, gdzie zaprojektował m.in. własną willę przy ul. Sebastiana 12, dwie kamienice na obecnej ul. Bogusławskiego (nr. 3 i 5) oraz kilkanaście kamienic na ul. Dietla, najwięcej w ciągu zabudowy od ul. Krakowskiej do ul. Brzozowej.

KAROL KNAUS (1846-1904). Self-taught architect, builder and conservator, author of designs for several 19th-century tenement houses in Kazimierz and Stradom. He lived in the second half of the 19th century.

Together with Tadeusz Stryjeński, he managed the construction of the Main Post Office building in Kraków (designed by the Austrian F. Setz). He was a co-author of the design, together with Karol Borkowski, of the building of the Municipal Savings Bank of the City of Krakow at ul. Szpitalna (he independently designed, among others, the staircase), and, together with Teodor Talowski, the building of the Polish Gymnastic Society Sokół at ul. Piłsudskiego (he designed its western part, and Talowski designed its eastern part a few years later). He managed the restoration and conservation works on many historic buildings in Krakow and Lesser Poland, including: the Corpus Christi church in Kazimierz, the castle in Sucha Beskidzka, the monastery in Kalwaria Zebrzydowska and the Pauline church and monastery in Skałka (he designed, among others, the neo-baroque gate from ul. .Skałeczna).

He lived and worked in Krakow’s Kazimierz, where he designed, among others, your own villa at ul. Sebastiana 12, two tenement houses on the current street. Bogusławskiego (no. 3 and 5) and several tenement houses on ul. Dietla, most of the buildings from ul. Krakowska to ul. Brzozowa.

Wyświetlanie wszystkich 16 wyników