aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kozłowski Dariusz

Urodzony w 1942 roku. Uczeń prof. Tomasza Mańkowskiego, absolwent, a później profesor Politechniki Krakowskiej. Autor projektów wysoko ocenianych obiektów architektury postmodernistycznej, m.in.: Domu Alchemika i Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie. Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Dariusz Kozłowski. Born in 1942. Student of prof. Tomasz Mańkowski, graduate and later professor of the Krakow University of Technology. Author of designs for highly rated postmodernist architecture facilities, including: the Alchemist’s House and the Major Seminary of the Congregation of the Resurrection in Krakow. Vice-Dean of the Faculty of Architecture of the Krakow University of Technology.

Wyświetlanie wszystkich 16 wyników