aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców

Wyższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstańców w Krakowie. Zespół budynków wybudowany  w latach 1985-1996 według projektu Dariusza Kozłowskiego, Wacław Stefańskiego i Marii Misiągiewicz. 

Opis

P18_6820_0410_zmartwychwstancyx2