aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Katedra Łacińska we Lwowie

Lwów 1941. Ludność cywilna wita wkraczające do miasta wojsko niemieckie. Po lewej stronie fragment Katedry Łacińskiej. Fot. NAC
Lwów 1941. Wieża Katedry Łacińskiej i płonące budynki. Fot. NAC

Katedra Łacińska we Lwowie (Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie). Gotycki kościół wybudowany na przełomie XIV i XV wieku (rozpoczęcie budowy w 1370 r.) według projektu Piotra Stechera. Gruntownie restaurowany w latach 70. XVIII wieku. Poddany renowacji przed wizytą Jana Pawła II (2001 r.) przez polskich i ukraińskich konserwatorów (m.in. prezbiterium i wielki ołtarz). Wejście do świątyni znajduje się z boku budynku, a główne drzwi w jego osi zostały zamurowane podczas I rozbioru Polski w proteście przeciwko aneksji Lwowa przez Austrię.

Latin Cathedral in Lviv (Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Lviv). A Gothic church built at the turn of the 14th and 15th centuries (construction began in 1370) according to the design of Piotr Stecher.Thoroughly restored in the 1770s. Renovated before the visit of John Paul II (2001) by Polish and Ukrainian conservators (including the presbytery and the great altar). The entrance to the temple is located on the side of the building, and the main door in its axis was bricked up during the First Partition of Poland in protest against the annexation of Lviv by Austria.

Wyświetlanie 1–30 z 75 wyników