aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Nowakowski Wacław

WACŁAW NOWAKOWSKI. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej (uczeń Teodora Talowskiego i Adolfa Szyszko Bohusza). Po I wojnie światowej zamieszkał w Kielcach, gdzie przez 3 lata – do 1921 roku, pełnił funkcję architekta powiatowego, a później prowadził własną działalność projektową. Jej efektem były m.in. Izba Skarbowa, Gimnazjum św. Stanisława Kostki i seminarium. W 1924 roku wyjechał do Krakowa, gdzie był wykładowcą w Wyższej Szkole Przemysłowej, a po wojnie w Akademii Górniczo-Hutniczej. Najbardziej znanymi krakowskimi realizacjami Nowakowskiego są kamienica Lwowskiego Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych przy pl. Inwalidów 6, w której połączył cechy polskiego art déco z ekspresjonizmem oraz modernistyczne osiedle w Cichym Kąciku. Kolonia domów dla pracowników Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Krakowskiego w Cichym Kąciku powstała w latach 1936-1937. Nowakowski był projektantem jej układu urbanistycznego oraz większości jednopiętrowych willi (poza pierwszymi po obu stronach obecnej ulicy Domeyki – autorstwa Szyszko-Bohusza). Inne znaczące krakowskie projekty Nowakowskiego to: budynek Kasy Chorych przy ul. Batorego 3, kolejny dom lwowskiego ZUPU przy al. Słowackiego (na rogu z Mazowiecką) oraz biurowo-mieszkalny gmach PZU przy ul. Dunajewskiego 3 (w oficynie). Pod koniec lat 20. Nowakowski zaprojektował kompleks 9 domów we Lwowie przy ul. Energetycznej (dawniej Persenkówka), których stylistyka wyraźnie nawiązywała do krakowskiego budynku przy pl. Inwalidów – wykorzystanie cegły klinkierowej, geometryczne dekoracje, ostre kąty. Domy wraz z willami pod drugiej stronie ulicy tworzyły osiedle mieszkaniowe spółdzielni „Własna Strzecha”.

WACŁAW NOWAKOWSKI. He studied at the Faculty of Architecture of the Lviv University of Technology (student of Teodor Talowski and Adolf Szyszko Bohusz). After World War I, he lived in Kielce, where for 3 years – until 1921, he served as a district architect, and later ran his own design business. Its effects included, among others: Tax Chamber, St. Junior High School Stanisław Kostka and the seminar. In 1924, he went to Krakow, where he was a lecturer at the Higher Industrial School, and after the war, at the AGH University of Science and Technology. Nowakowski’s most famous Krakow projects are the tenement house of the Lviv Insurance Company at pl. Inwalidów 6 and the modernist housing estate in Cichy Kącik. In the late 1920s, Nowakowski designed a complex of 9 houses in Lviv at ul. Energetyczna (formerly Persenkówka).

Wyświetlanie wszystkich 14 wyników