aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kuncz Baltazar

BALTAZAR KUNCZ (Balcer Kunc) Krakowski snycerz i stolarz urodzony w 1575 roku. Posiadał warsztat na Kleparzu, gdzie był rajcą miejskim i burmistrzem. Mieszkał we własnym domu przy ul. Długiej. Około 1618 roku wykonał późnorenesansowy ołtarz główny w kościele św. Marka, rok później ołtarz w kościele Klarysek w Nowym Sączu. Jest autorem ołtarza głównego i stalli w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu oraz ołtarza głównego w kościele św. Krzyża. Prawdopodobnie brał udział w pracach stolarskich we wnętrzu bazyliki jasnogórskiej.

BALTAZAR KUNCZ (Balcer Kunc). Krakow woodcarver and carpenter, born in 1575. He had a workshop in Kleparz, where he was a city councilor and mayor. He lived in his own house at ul. Długa. Around 1618, he made the late Renaissance main altar in the church of St. Mark, a year later the altar in the Poor Clares’ church in Nowy Sącz. He is the author of the main altar and stalls in the Corpus Christi Church in Kazimierz and the main altar in the Church of St. Cross. He probably took part in carpentry work inside the Jasna Góra basilica.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników