aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Laszczka Konstanty

Konstanty Laszczka przy pomniku Sienkiewicza zniszczonym podczas II wojny światowej. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

KONSTANTY LASZCZKA. Rzeźbiarz, związany z Krakowem od 1899 roku, gdzie przyjechał na zaproszenie Juliana Fałata i objął funkcję kierownika katedry rzeźby (na 35 lat), a od 1911 roku rektora Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej studiował w Paryżu i pracował w Warszawie. W 1935 roku został zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę za poparcie protestu przeciw organizacji obozu w Berezie Kartuskiej. Poza rzeźbą zajmował się medalierstwem oraz ceramiką użytkową. Większość monumentalnych rzeźb i pomników Laszki została zniszczona podczas II wojny światowej, m.in. pomniki Sienkiewicza w Bydgoszczy i Piłsudskiego w Kołomyi, fontanna w Wiśle i pomnik legionistów w miejscowości Czarkowy (zrekonstruowany w 1991 roku). Zachowały się natomiast dwie realizacje cmentarne – „Wyzwolenie” na Powązkach oraz „Anioł Zemsty” z 1910 roku, wzniesiony ku czci ofiar powstania krakowskiego z 1846 roku (Cmentarz Rakowicki).

Wyświetlanie wszystkich 5 wyników