aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Rybicki Józef Stefan

JÓZEF STEFAN RYBICKI. Urodzony w 1898 roku we Lwowie, absolwent tamtejszej politechniki; uczestnik walk niepodległościowych, obrony Lwowa, wojny polsko-ukraińskiej i polsko-radzieckiej; oznaczony Orderem Virtuti Militari.

Pod koniec lat 20. wyjechał na Śląsk, gdzie pracował jako urzędnik techniczny i zdobył uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. W połowie lat 30. wrócił do Lwowa i zajmował się planowaniem regionalnych planów zabudowy. W 1945 zamieszkał we Wrocławiu, gdzie objął stanowisko dyrektora Urzędu Budownictwa Miejskiego i wykładał na politechnice. Na początku lat 50. przez trzy lata pełnił funkcję naczelnego inżyniera budowy kombinatu Nowa Huta (wcześniej opracował koncepcję usytuowania NH). Od 1953 roku związał się z Gdańskiem i jego politechniką, gdzie otrzymał tytuł profesora i był dziekanem Katedry Budownictwa Miejskiego.

Był autorem projektów kilku domów mieszkalnych we Lwowie, kierował budowami i zaprojektował wiele budynków mieszkalnych i publicznych na Śląsku (m.in. Dom Oświatowy w Katowicach, starostwo w Pszczynie, urząd skarbowy w Katowicach) i kilka obiektów we wschodniej Polsce (koszary i Dom Harcerza w Brześciu n. Bugiem, dom handlowy w Tarnopolu). Krakowskim dziełem Rybickiego (przez lata błędnie przypisywanym L. Wojtyczce) jest Dom Śląski na rogu ulic Królewskiej i Pomorskiej wybudowany z inicjatywy Polskiego Związku Obrony Kresów Zachodnich.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników