aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Księżarski Feliks

Portret Feliksa Księżarskiego ze zbiórów PAU w Krakowie

FELIKS KSIĘŻARSKI. Projektował w stylu historyzmu, najczęściej budynki neogotyckie. Był autorem fortu Kościuszko z stojącą pod kopcem kaplicą św. Bronisławy, Collegium Novum, kościoła w Chochołowie, kościoła Felicjanek przy ul. Smoleńsk, Pałacu Husarzewskich (obecnie część krakowskiego magistratu od ul. Poselskiej) Pałacu w Paszkówce. Współpracował w austriackimi władzami wojskowymi przy realizacji Twierdzy Kraków, zaprojektował m.in. budynek austriackiego szpitala wojskowego (zasłaniający historyczne zabudowania Wawelu od strony Wisły) oraz brał udział w przebudowach, które miały na celu adaptację Zamku Królewskiego na wojskowe koszary. Jego autorstwa są również Fort. św. Benedykta (Wzgórze Lasoty) i Koszary Wojskowe im. Cesarza Franciszka Józefa przy ul. Rajskiej, czyli obecna biblioteka wojewódzka. Zmarł w 1884 roku.

FELIKS KSIĘŻARSKI. He designed in the historicist style, most often neo-Gothic buildings. He was the author of Fort Kościuszko with the chapel of St. under the mound. Bronisława, Collegium Novum, the church in Chochołów, the Felician Sisters’ church at ul. Smolensk, the Husarzewski Palace (currently part of the Krakow city hall from ul. Poselska) and the Palace in Paszkówka. He cooperated with the Austrian military authorities on the construction of the Krakow Fortress, and designed, among others, the building of the Austrian military hospital (covering the historic buildings of Wawel from the Vistula side) and took part in the reconstruction aimed at adapting the Royal Castle into military barracks. Fort is also by him. Saint Benedykt (Wzgórze Lasota) and the Military Barracks. Emperor Franz Joseph at ul. Rajska, i.e. the current provincial library. He died in 1884.

Wyświetlanie wszystkich 11 wyników