aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Mehoffer Józef

Józef Mehoffer Autoportret, Muzeum Narodowe w Krakowie, fot.: muzea.malopolska.pl
Józef Mehoffer przy obrazie VI stacji drogi krzyżowej – Święta Weronika ociera twarz Jezusowi, fot.: Narodowe Archiwum Cyfrowe

JÓZEF MEHOFFER. Jeden z najważniejszych artystów Młodej Polski, mistrz secesyjnej dekoracji, uczeń Matejki i przyjaciel Wyspiańskiego. Urodził się w 1869 roku jako syn austriackiego urzędnika; studiował w Krakowie, Wiedniu i Pradze, był profesorem krakowskiej ASP i dwukrotnie jej rektorem. Od 1907 roku przez 10 lat mieszkał w zabytkowym dworze w Jankówce koło Wieliczki, a po powrocie do Krakowa w kamienicy Szołayskich i Pałacu pod Szyszkami – który obecnie jako „Dom Józefa Mehoffera” jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Po wybuchu wojny został zatrzymany przez Niemców i osadzony w obozie na terenie Czechosłowacji, skąd został wypuszczony w efekcie interwencji włoskiego rządu i Watykanu. Zmarł w 1946 roku; został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Poza malarstwem sztalugowym zajmował się głównie realizacją polichromii i projektowaniem witraży. Karierę rozpoczął wykonując, wspólnie z Wyspiańskim, polichromię Jana Matejki w prezbiterium kościoła Mariackiego (1889). Międzynarodowy sukces odniósł zwyciężając w konkursie na witraż do katedry we Fryburgu, gdzie później, przez kilka dekad, wykonał ich kilkanaście. Projekty witraży Józefa Mehoffera zostały zrealizowane m.in. w kaplicach Świętokrzyskiej na Wawelu, Grauerów w Opawie, Orgelmeistrów w Wiedniu oraz w katedrach we Włocławku, Przemyślu i Lwowie. Jest autorem polichromii skarbca i kaplicy Szarfańców w katedrze wawelskiej, sali posiedzeń „Domu pod Globusem” przy ul. Basztowej, sejmu w Warszawie, kościoła w Turku, a także modernistycznej mozaiki w kopule katedry ormiańskiej we Lwowie oraz drogi krzyżowej, która znajduje się w kaplicy Męki Pańskiej w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie.

JÓZEF MEHOFFER. One of the most important artists of Young Poland, a master of Art Nouveau decoration, a student of Matejko and a friend of Wyspiański. He was born in 1869 as the son of an Austrian official; he studied in Krakow, Vienna and Prague, was a professor at the Krakow Academy of Fine Arts and twice its rector. From 1907, for 10 years he lived in the historic manor house in Jankówka near Wieliczka, and after returning to Krakow, in the Szołayski tenement house and the Palace under Szyszkami – which is currently a branch of the National Museum in Krakow as the „Jozef Mehoffer House”. After the outbreak of the war, he was detained by the Germans and placed in a camp in Czechoslovakia, from where he was released following the intervention of the Italian government and the Vatican. He died in 1946; he was buried at the Rakowicki Cemetery.

Wyświetlanie 1–30 z 39 wyników