aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Minkiewicz Witold

Witold Minkiewicz, 1930, „Chwila. Dodatek Ilustrowany”, nr 38. Oprac. Boom2019, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

WITOLD MINKIEWICZ. Absolwent, profesor, rektor (1930/31) i doktor honoris causa (1938) Politechniki Lwowskiej. Urodzony na Syberii, do końca wojny związany ze Lwowem; od 1946 r. z Gdańskiem gdzie zamieszkał i pracował na politechnice oraz z Krakowem, gdzie w latach 1947-1951 pełnił funkcję kierownika odbudowy Wawelu (po odejściu prof. Szyszko-Bohusza).

Lwowskie realizacje Minkiewicza to przede wszystkim: bloki Związku Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych przy ul. Stryjskiej (mieszkał tam m.in. Jacek Kuroń), laboratorium maszynowe Politechniki Lwowskiej i rozbudowa klinik Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1926 kierował pracami restauracyjnymi w katedrze ormiańskiej przy rekonstrukcji krużganków, zaułka ormiańskiego (kolumna św. Krzysztofa) i przebudowie kaplicy Najświętszego Sakramentu. Do kościoła Św. Marii Magdaleny we Lwowie zaprojektował główny ołtarz. Był projektantem wielu lwowskich kamienic i domów mieszkalnych.

Witold Minkiewicz jest autorem projektu domów zdrojowych w Krynicy (Nowego) i Ciechocinku, budynków pocztowych w Borysławiu, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim oraz kościoła w Wiązownicy.

W trakcie jego wawelskiej kadencji odkryte zostały fundamenty dwóch średniowiecznych kościołów, przeprowadzona konserwacja baszty Złodziejskiej oraz zaprojektowany i wybudowany sąsiadujący z nią budynek administracyjny nr 8.

Wyświetlanie wszystkich 25 wyników