aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Mańkowski Tomasz

TOMASZ MAŃKOWSKI (1926-2012). Architekt związany z Krakowem, pochodzenia żydowskiego, absolwent i wykładowca Politechniki Krakowskiej, gdzie zorganizował i prowadził Katedrę Architektury Mieszkaniowej. Współpracownik wielu europejskich i japońskich uniwersytetów. Autor projektu Miasteczka Studenckiego w Krakowie między ulicami Reymonta i Nawojki, wybudowanego w latach 1964–67 i 1971–75. Projektant m.in.: domów studenckich w Czyżynach, Kolegium Polonijnego w Przegorzałach i budynku Radia Kraków przy alejach.

Architect associated with Krakow, of Jewish origin, graduate and lecturer at the Krakow University of Technology, where he organized and headed the Department of Residential Architecture. Collaborator of many European and Japanese universities. Author of the design of the Student Campus in Krakow between Reymonta and Nawojki streets, built in 1964–67 and 1971–75. Designer of, among others, student houses in Czyżyny, the Polish College in Przegorzały and the Radio Kraków building at Aleje.

 

Wyświetlanie wszystkich 14 wyników