aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kalfas Franciszek

FRANCISZEK KALFAS. Uczeń Jana Raszki, wykładowca krakowskiej ASP. Do końca wojny projektant porcelany i kierownik artystyczny fabryki w Ćmielowie (obecnie Zakłady Porcelany „Ćmielów”). Autor wielu rzeźb, figur i dekoracji fasad, m.in. figurki Żaka na placu Mariackim, płaskorzeźb w modernistycznym kościele sercanów przy ul. Saskiej, figury „Macierzyństwo” (MNK), płaskorzeźb na elewacji kliniki położnictwa przy ul. Kopernika, dekoracji dwóch kamienic Fabryki Ćmielów na pl. Matejki i ul. Biskupiej oraz Pomnika Kraka, który stoi na dziedzińcu Archiwum Narodowego przy ul. Siennej. 16.

Student of Jan Raszka, lecturer at the Academy of Fine Arts in Krakow. Until the end of the war, he was a porcelain designer and artistic director of the factory in Ćmielów (currently Zakłady Porcelain „Ćmielów”). Author of many sculptures, figures and facade decorations, including: Żak figurines on Mariacki Square, bas-reliefs in the modernist church of the Sacred Heart at ul. Saska, figures „Motherhood” (MNK), bas-reliefs on the façade of the maternity clinic at ul. Copernicus, decorations of two tenement houses of the Ćmielów Factory on pl. Matejki and ul. Biskupia and the Krak Monument, which stands in the courtyard of the National Archives at ul. Sienna. 16.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników