aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Andrzej Stanisław Kostka Załuski (1695 – 1758), Galeria portretów biskupów krakowskich

Kanclerz wielki koronny, biskup krakowski (od 1746). Fundator Biblioteki Załuskich (1747), pierwszej w Polsce biblioteki narodowej gromadzącej kompletne zasoby polskiego piśmiennictwa. Prekursor oświecenia w Polsce, reformator Akademii Krakowskiej, protektor uczonych, mecenas sztuki.

Galeria portretów biskupów krakowskich

Zbiór 32 obrazów i 13 malowideł ściennych przedstawiających biskupów krakowskich, wykonanych od XV wieku do czasów współczesnych (ostatni to portret kardynała Franciszka Macharskiego). Znajdują się w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie oraz w przylegających do nich salach – Włoskiej i św. Franciszka.

Opis

Plik: P18_4516-HDR_220906