aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Adam Stefan Sapieha (1867 – 1951), Galeria portretów biskupów krakowskich

Autor portretu: Fryderyk Pautsch
Biskup krakowski pełniący swą funkcję przez 40 lat od 1911 do śmierci, od 1926 roku arcybiskup metropolita, senator II RP. Podczas II wojny światowej najwyższy hierarcha kościoła katolickiego w Generalnym Gubernatorstwie. Po wojnie mianowany kardynałem przez Piusa XII. Był nazywany Księciem Niezłomnym. Jego pogrzeb w 1951 roku zgromadził w Krakowie ok. 100 tysięcy wiernych. Został pochowany w krypcie wawelskiej katedry.

Galeria portretów biskupów krakowskich

Zbiór 32 obrazów i 13 malowideł ściennych przedstawiających biskupów krakowskich, wykonanych od XV wieku do czasów współczesnych (ostatni to portret kardynała Franciszka Macharskiego). Znajdują się w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie oraz w przylegających do nich salach – Włoskiej i św. Franciszka.

Opis

Plik: P18_4559-HDR_220906