aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Jan Aleksander Lipski (1695 – 1758), Galeria portretów biskupów krakowskich

Biskup krakowski (od 1732), kardynał, mecenas sztuki – protektor m.in. architekta Franciszka Placidiego. Nie przyjął propozycji Klemensa XII objęcia stanowiska prymasa Polski. Został pochowany w kaplicy Lipskich katedry wawelskiej.

Galeria portretów biskupów krakowskich

Zbiór 32 obrazów i 13 malowideł ściennych przedstawiających biskupów krakowskich, wykonanych od XV wieku do czasów współczesnych (ostatni to portret kardynała Franciszka Macharskiego). Znajdują się w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie oraz w przylegających do nich salach – Włoskiej i św. Franciszka.

Opis

Plik: P18_4705-HDR_220907-2