aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Pawilon Anthropos w Brnie

Pawilon w sąsiedztwie Centrum Wystawowego w Brnie, wybudowany w latach 1961-1962 według projektu Evžena Steflíčka. W obiekcie ma siedzibę jednostka Morawskiego Muzeum Regionalnego, a ekspozycja prezentuje historię osadnictwa Moraw. Atrakcją muzeum jest naturalnej wielkości model mamuta.

Opis

Targi w Brnie