aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Pawilon Anthropos w Brnie

Pawilon w sąsiedztwie Centrum Wystawowego w Brnie, wybudowany w latach 1961-1962 według projektu Evžena Steflíčka. W obiekcie ma siedzibę jednostka Morawskiego Muzeum Regionalnego, a ekspozycja prezentuje historię osadnictwa Moraw. Atrakcją muzeum jest naturalnej wielkości model mamuta.

Anthropos Pavilion. Pavilion next to the Exhibition Center in Brno, built in 1961-1962 according to the design of Evžen Steflíček. The facility houses a unit of the Moravian Regional Museum, and the exhibition presents the history of Moravian settlement. The museum’s attraction is a life-size model of a mammoth.

Wyświetlanie wszystkich 3 wyników