aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Zabłocie, dzielnica poprzemysłowa w Krakowie

Obszar Krakowa na prawym brzegu Wisły w okolicach Mostu Kotlarskiego. Uprzemysłowiony już na przełomie XIX i XX wieku, po roku 1989 i likwidacji dużych przedsiębiorstw państwowych podupada. Na przełomie kolejnych stuleci poddany stopniowej rewitalizacji (2000 – Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001 – Most Kotlarski, 2005 – Muzeum Oskara Schindlera, 2006 – gminny program rewitalizacji, 2011 – MOCAK). Obecnie obszar intensywnych inwestycji deweloperskich.

Opis

Plik: PM4_9525