aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Ulica Franciszkańska w Krakowie

Do drugiej dekaty XIX wieku, kiedy wokół Starego Miasta stały mury obronne Krakowa teren obecnej ulicy Franciszkańskiej był zaułkiem łączącym kościół franciszkanów z pałacem biskupów krakowskich. Po wyburzeniu murów, założeniu Plant (lata 20. XIX wieku) i wyburzeniu kościoła Wszystkich Świętych (1838) powstał obecny plac i ulica łącząca ulicę Grodzkę z obecną ulicą Straszewskiego. Najważniejsze budynki: klasztor i bazylika franciszkanów, Pałac Biskupi oraz pałace Sanguszków i Larischa.

Opis

Plik: P18_2232-HDR