aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Chrystus Mąż Boleści, Kościół Najświętszej Marii Panny, katedra ewangelicka, Sybin (Sibiu), Rumunia

Kościół Najświętszej Marii Panny, katedra ewangelicka
Gotycka fara budowana etapami od 1371 do 1520 roku. Główny ośrodek religijny Sasów w Sibiu, a od lat 40. XVI wieku ewangelików. 

Sybin (Sibiu), Rumunia

Miasto w Siedmiogrodzie założone w 1190 roku (Węgry) przez Sasów. W połowie XIII wieku zniszczone przez Tatarów. Od drugiej połowy XVI do początków XVIII wieku jedno z najważniejszych miast, zależnego od Turków Księstwa Siedmiogrodu. Od 1711 roku wcielone do imperium habsburskiego, a po jego upadku weszło w skład Rumunii. W 2007 roku Sybin był Europejską Stolicą Kultury.

Opis

Plik: STU_2801