aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Prawosławny Sobór Koronacyjny w Alba Iulii, Rumunia

Prawosławny Sobór Koronacyjny w Alba Iulii

Wybudowany w latach 1921-1922 dla upamiętnienia zjednoczenia Siedmiogrodu, Mołdawii i Wołoszczyzny.

Opis

Plik: STU_1694