aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Pomnik Piotra Skargi w Krakowie

Pomnik jezuity Piotra Skargi (1536-1612) na placu Marii Magdaleny w Krakowie. Odsłonięty 12 maja 2001 w obecności prezydenta Andrzeja Gołasia i kardynała Franciszka Macharskiego. Ufundowany i zlecony przez Arcybractwo Miłosierdzia (a nie miasto) okazał się kolejnym kłopotliwym dziełem Czesława Dźwigaja, autora m.in. niedawnej (2018) instalacji na placu przed Galerią Krakowską. Pomnik powstał w tajemnicy, bez procedury konkursowej, konsultacji oraz wiedzy miejskich radnych i urzędników (zgodę wydała administracja wojewódzka wykorzystując fakt, że plac św. Marii Magdaleny formalnie jest drogą). Naruszył prawa autorskie twórców projektu zagospodarowania placu z 1995 roku. Ostrej krytyce została poddana estetyka pomnika, który określano jako „patetyczny realizm” (prof. Jacek Purchla), „szkodliwy dla miejsca” (prof. Jacek Woźniakowski), „o błędnych proporcjach” (dr hab. Marek Zgórniak). W 2001 roku pomnik zdobył tytuł Archi-Szopy dla najgorszej budowli w Krakowie. W 2022 roku w ramach remontu placu pomnik Skargi ma zostać przeniesiony kilkadziesiąt metrów dalej na teren ogrodu Collegium Broscianum UJ (obok kościoła Piotra i Pawła). Planom władz miasta sprzeciwia się powołany w 2021 roku Komitet Obrony Pomnika Księdza Piotra Skargi.

Opis

Plik: P18_1360-HDR_211121