aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Pomnik Friedricha Wilhelma von Redena

Friedrich Wilhelm von Reden (1752-1815)- inicjator i organizator licznych przedsięwzięć i inwestycji służących rozwojowi przemysłu i górnictwa na terenie Górnego Śląska w drugiej połowie XVIII wieku. Przez kilka lat pierwszej dekady XIX wieku minister pruskiego Departamentem Górnictwa i Hutnictwa. W 1852 roku uhonorowany pomnikiem autorstwa Theodora Erdmanna Kalidego na wzgórzu w Królewskiej Hucie (Chorzów). Tuż przed wybuchem II wojny światowej pomnik został zniszczony przez Polaków, w 1940 roku odrestaurowany przez Niemców, a po wojnie ponownie rozebrany i przetopiony. W 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa powstała – wzorowana na oryginale – rekonstrukcja monumentu, wykonana przez rzeźbiarza Augusta Dyrdę. Pomnik, mimo licznych protestów środowisk kombatanckich i prawicowych (IPN, KPN) stanął na Placu Hutników obok chorzowskiego rynku. Plac Hutników, Chorzów.

Opis

Plik: P18_8324-HDR_201011