aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kościół Świętej Trójcy w Krakowie (dominikanie), Kaplica św. Dominika (Myszkowskich)

Kaplica Myszkowskich

Wybudowana ze środków dwóch braci Myszkowskich na początku XVII wieku (ukończona w 1614 r.) na miejscu wcześniej, mniejszej gotyckiej kaplicy. Usytuowana w południowej nawie krakowskiego kościoła dominikanów. Jej projekt – nawiązujący do Kaplicy Zygmuntowskiej – wykonał prawdopodobnie Santi Gucci. W kopule kaplicy znajduje się 16 płaskorzeźb popiersi przedstawicieli rodu Myszkowskich.

Kościół wybudowany w połowie XIII wieku na miejscu wcześniejszej, częściowo drewnianej świątyni. Na początku kolejnego stulecia przebudowany na gotycki kościół bazylikowy, który przetrwał do wielkiego pożaru Krakowa w 1850 roku. Trzydziestoletnia odbudowa pod kierunkiem Teofila Żebrawskiego zakończyła się w 1883 roku, a jej efektem było m.in. dostawienie neogotyckiej kruchty od ul. Stolarskiej (zaprojektowanej przez przeora o. Mariana Pavoni), wyburzenie resztek spalonej wieży, która stała przed kościołem, wymiana znacznej części murów i budowa nowego sklepienia. W 1884 roku kościół został ponownie konsekrowany.

Opis

Plik: DSC_6502_0915_kaplica_mieszkowskich_kopula