aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kamienica przy ul. Juliana Dunajewskiego 6

Kamienica przy ul. Dunajewskiego 6 zaprojektowana przez Henryk Lamensdorfa. Wybudowana w 1908 roku.

Opis

Plik: 200208p18_1309