aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kamienica Pod Pszczółkami

Kamienica przy ul. św. Marka w Krakowie, wzniesiona w latach 1937-1938 według projektu Fryderyka Tadaniera. Ulica św. Marka 8.

Opis

Plik: P18_1180-HDR