aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Gmach wzniesiony w 1900 roku według projektu lwowskiego architekta Alfred Broniewskiego. Wybudowany pod kierownictwem i nadzorem Józefa Sarego. Przez dwie dekady służył jako siedziba Starostwa Krakowskiego i był nazywany Pałacem Delegackim od oficjalnej nazwy starostwa – Cesarsko-Królewski Delegat Namiestnictwa. Od 1921 roku siedziba władz wojewódzkich. W 1930 roku budynek został nadbudowany o trzecie piętro, a w 1960 roku rozbudowany o część północną.

Opis

Plik: 200218p18_4580-2