aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Domy Kooperatywy Mieszkaniowej przy Placu Sikorskiego (dawniej Jabłonowskich)

Trzy budynki wzniesione w latach 20. XX wieku (do 1929) przez Spójnię Budowlaną Stryjeński Mączyński Korn dla założonej przez Tadeusza Stryjeńskiego spółdzielni Kooperatywa Mieszkaniowa. Każdy z domów powstał w oparciu o ten sam projekt autorstwa Stryjeńskiego. W budynku pod numerem 3 mieszkał wspólnik Stryjeńskiego Franciszek Mączyński. Czwarty budynek – Katolicki Dom Akademicki, przylegający do ul. Garncarskiej (pierwszy z lewej strony), powstał według tego samego projektu kilka lat później, ale nie należał do spółdzielni Stryjeńskiego. Wejścia każdego z budynków kooperatywy zostały oznaczone okrągłymi płaskorzeźbami z wizerunkami architektów: Fischera von Erlacha, Bramantego i Le Pautrego. Przedwojenna nazwa placu, przy którym powstały budynki – imienia Jabłonowskich, została zmieniona przez Niemców na Gedkostrasse, a po wojnie na Plac Sikorskiego.

Opis

Plik: 200212p18_3457