aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Dawny klasztor bożogrobców, Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Bazylika Grobu Bożego i klasztor bożogrobców w Miechowie

Gotycka świątynia rozbudowana i przebudowana na przełomie XIV i XV wieku z romańskiego kościoła, który powstał w latach 1233-1293 . Obecny wygląd zawdzięcza kolejnej przebudowie, w stylu późnobarokowym, z drugiej połowy XVIII wieku. Na wewnętrznym dziedzińcu znajduje się kaplica z Grobem Pańskim zbudowanym około 1530 roku.

Bazylika jest częścią zespołu klasztornego bożogrobców w Miechowie w skład, którego wchodzą jeszcze klasztor, dom generałów zakonu i baszta. Pomieszczenia klasztorne są w części wykorzystywane przez sąd, prokuraturę i ośrodek kultury, a w części – głównie dawne cele zakonników – remontowane.

Opis

Plik: PM7_1885