aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Bartne, chyża

Wieś w powiecie gorlickim, pierwszy raz wzmiankowana na początku XVII wieku, w XIX wieku znana z wielu zakładów kamieniarskich. Wysiedlona podczas akcji Wisła. W  latach 50 na powrót zamieszkała przez część rodzin, którym udało się wrócić do swoich domów.

W Bartnem kończy się asfaltowa droga (wybudowana dopiero w 1997 roku) i Małopolska. Wieś zamieszkała głównie przez Łemków ma 2 cerkwie, obie pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana: greckokatolicką z 1842 (obecnie muzeum) oraz prawosławną z 1928 (miejscowa parafia). Obok tej drugiej stoi krzyż z napisem: „Na cześć i chwałę Pana Boga wykonali członkowie prawosławnej cerkwi w Bartnem powróciwszy z Unii – 17 marca 1928 roku.” Wtedy, jednego dnia na prawosławie przeszło 70 proc. mieszkańców wsi, a pół roku później – w listopadzie, powstała nowa, prawosławna cerkiew.

Opis

Plik: PM5_0394