aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Dobrobyt, witraż Józefa Mehoffera

Alegoria Dobrobytu – witraż projektu Józefa Mehoffera z 1933 roku, na klatce schodowej Budynku Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Krakowa przy ul. Szpitalnej (obecnie Bank Pekao SA.)

Opis

Plik: 151017pm0_5624