aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Mączyński Franciszek

Franciszek Mączyński

FRANCISZEK MĄCZYŃSKI. Obok Stryjeńskiego jeden z najbardziej znaczących architektów pierwszej połowy XX wieku w Krakowie. Wychowanek Sławomira Odrzywolskiego, który dał mu pierwszą pracę, wieloletni wspólnik o 25 lat starszego Tadeusza Stryjeńskiego i współpracownik Stanisława Witkiewicza, który chciał uczynić z Mączyńskiego architekta stylu zakopiańskiego w wersji murowanej (Muzeum Tatrzańskie).

W 1919 roku wraz z wspólnikami powołuje firmę „Spójnia Budowlana Stryjeński, Mączyński, Korn”, którą kilkanaście lat później będzie zarządzał samodzielnie. Tuż przed wojną firma Mączyńskiego zatrudniała prawie 500 osób i była warta 1,3 miliona ówczesnych złotych (średnia pensja robotnika – 100 zł). Przez wiele lat jest nieszczęśliwie zakochany w Oldze Boznańskiej ale ostatecznie poślubia aktorkę Helene Łącką. Był zapalonym rysownikiem dokumentującym architekturę Krakowa i okolic, a swoje szkice wydał w albumach „Po drodze” (również z rysunkami architektury europejskiej) oraz „Ze starego Krakowa. Ulice bramy, sienie”, który w pełnej wersji cyfrowej można pobrać ze strony FBC

Do najważniejszych realizacji Mączyńskiego sprzed I wojny światowej należą: Powiatowa Kasa Oszczędności w Krakowie przy ul. Pijarskiej (obecnie bank, wspólnie ze Stryjeńskim), secesyjny Pałac Sztuki dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kościół i klasztor Karmelitanek Bosych w Krakowie na końcu ul. Łobzowskiej, secesyjna przebudowa Teatru Starego, Dom pod Globusem przy ul. Basztowej oraz jezuicki Kościół Serca Jezusa przy ul. Kopernika. Do ważnych międzywojennych realizacji Mączyńskiego (i „Spójni”) należą: Bazar Polski S.A (Dom Prasy, Krążownik Wielopole), Willa Weissów przy ul. Krupniczej obok Groteski, Kościół Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej, Kościół św. Kazimierza Królewicza na Grzegórzkach, modernistyczny Dom Roznerów przy ul. Focha.

FRANCISZEK MĄCZYŃSKI.  Next to Stryjeński, one of the most significant architects of the first half of the 20th century in Krakow. A student of Sławomir Odrzywolski, who gave him his first job, a long-time partner of Tadeusz Stryjeński, who was 25 years older than him, and an associate of Stanisław Witkiewicz, who wanted to make Mączyński the architect of the Zakopane style in the brick version (Tatra Museum).

In 1919, together with his partners, he established the company „Sbójnia Budowlana Stryjeński, Mączyński, Korn”, which he would manage independently several years later. Just before the war, Mączyński’s company employed almost 500 people and was worth PLN 1.3 million (the average worker’s salary was PLN 100). For many years he is unhappily in love with Olga Boznańska, but eventually he marries actress Helene Łącka. He was an avid drawer documenting the architecture of Krakow and the surrounding area, and he published his sketches in the albums „On the road” (also with drawings of European architecture) and „From old Krakow. Streets, gates, halls”.

Mączyński’s most important projects from before World War I include: District Savings Bank in Kraków at ul. Pijarska (currently a bank, together with Stryjeński), the Art Nouveau Palace of Art for the Society of Friends of Fine Arts in Krakow, the Church and Monastery of the Discalced Carmelites in Krakow at the end of ul. Łobzowska, Art Nouveau reconstruction of the Old Theater, Dom pod Globusem at ul. Basztowa and the Jesuit Church of the Sacred Heart of Jesus at ul. Copernicus. Mączyński’s (and „Spółnia”)’s important interwar projects include: Bazar Polski S.A. (Dom Prasy, Krążownik Wielopole), Willa Weissów at ul. Krupnicza next to Groteska, Discalced Carmelite Church at ul. Rakowicka, Church of St. Kazimierza Królewicza in Grzegórzki, the modernist Rozner House at ul. Focha.

Wyświetlanie 31–60 z 75 wyników