aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Zamek Bratysławski

Odbudowany w latach 1953-1968 wieku z ruin, które górowały nad Bratysławą przez ponad 150 lat. Wcześniej, już od starożytności, przez średniowiecze do czasów nowożytnych istniały w tym miejscu budynki obronne i pałacowe: w XI wieku przedromański zamek kamienny, w XV późnogotycki, a później renesansowy i barokowy. Na początku XIX wieku, obiekt został zamieniony w koszary, a w roku 1811 kompletnie spłonął w trakcie pożaru wznieconego przez wojska napoleońskie. Przez półtora wieku pozostawał ruiną.

Bratislava Castle. Rebuilt between 1953 and 1968 from the ruins that dominated Bratislava for over 150 years. Earlier, from antiquity, through the Middle Ages and into modern times, there were defensive and palace buildings in this place: in the 11th century, a pre-Romanesque stone castle, in the 15th century, a late Gothic one, and later a Renaissance and Baroque one. At the beginning of the 19th century, the building was turned into a barracks, and in 1811 it completely burned down during a fire started by Napoleon’s troops. It remained a ruin for a century and a half.

Wyświetlanie wszystkich 5 wyników