aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Pomnik żydowskich ofiar faszyzmu w Belgradzie

Zrealizowany w 1952 roku na sefardyjskim cmentarzu żydowskim w Belgradzie przy ul. Kovacevica. Był pierwszym spomenikiem (pomnikiem) zrealizowanym przez Bogdana Bogdanovića, słynnego architekta i rzeźbiarza, autora kilkunastu monumentów w różnych republikach d. Jugosławii upamiętniających ofiary i bohaterów walk z Niemcami podczas II wojny światowej.

Monument to Jewish victims of fascism in Belgrade. Realized in 1952 at the Sephardic Jewish cemetery in Belgrade on Kovacevic Street. It was the first spomenik (monument) realized by Bogdan Bogdanović, a famous architect and sculptor, author of more than a dozen monuments in various republics of the former Yugoslavia commemorating the victims and heroes of the struggle against the Germans during World War II.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników