aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego

Budynek, który formalnie jest pomnikiem, a jednocześnie siedzibą muzeum. Upamiętnia Słowackie Powstanie Narodowe (29 sierpnia – 28 października 1944), podczas którego 18 tys. partyzantów i 46 tys. żołnierzy słowackiej armii wystąpiło przeciwko Niemcom – dotychczasowym sojusznikom. Siedzibą sztabu i władz politycznych powstania została Bańska Bystrzyca. Tutaj w latach 1964-1969 powstał wyjątkowy budynek-pomnik, którego projektantem był słowacki architekt Dušan Kuzma. W przejściu między dwoma bryłami budynku centralne miejsce zajmuje rzeźba Jozefa Jankoviča „Ostrzeżenie ofiary”. Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego otoczone jest parkiem, w którym znajduje się plenerowa wystawa broni ciężkiej. Adres: Banská Bystrica, Kapitulská 23.

Museum of the Slovak National Uprising. A building that is formally a memorial and at the same time the seat of a museum. It commemorates the Slovak National Uprising (29 August – 28 October 1944), during which 18,000 partisans and 46,000 soldiers of the Slovak army rose up against the Germans – their previous allies. The headquarters and political authorities of the uprising were based in Banská Bystrica. Here, between 1964 and 1969, a unique memorial building was constructed, designed by Slovak architect Dušan Kuzma. Jozef Jankovič’s sculpture „Victim’s Warning” takes centre stage in the passage between the two building blocks. The Museum of the Slovak National Uprising is surrounded by a park with an open-air exhibition of heavy weapons. Address: Banská Bystrica, Kapitulská 23.

Wyświetlanie wszystkich 10 wyników