aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Ministerstwo Obrony Serbii

Budynek zniszczony w trakcie bombardowań NATO w 1999 roku. Obecnie, zachowana część gmachu, jest siedzibą Ministerstwa Obrony Serbii. Powstał w latach 1957-1965, a jego architektem był Nikola Dobrović. Uważany za wyjątkowy przykład architektury powojennego modernizmu. Mimo wzbudzających kontrowersje planów odbudowy obiektu, jest obecnie traktowany jako pomnik-ruina symbolizujący cierpienia narodu serbskiego. Kilka lat temu środowisko belgradzkich architektów złożyło propozycję umieszczenia gmachu na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Ministry of Defense of Serbia. The building was destroyed during NATO bombing in 1999. Today, the preserved part of the edifice is the headquarters of the Serbian Defense Ministry. It was built between 1957 and 1965, and its architect was Nikola Dobrović. It is considered an exceptional example of post-war modernism architecture. Despite controversial plans to rebuild the building, it is now treated as a monument-ruin symbolizing the suffering of the Serbian people. Several years ago, the Belgrade architectural community submitted a proposal to place the edifice on the UNESCO World Heritage List.

Wyświetlanie wszystkich 3 wyników