aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kopuła na Skale w Jerozolimie

Kopuła na Skale. Wybudowana na Wzgórzu Świątynnym w latach 685–691, otacza skałę, na której Abraham chciał ofiarować Bogu swego syna Izaaka, a Mahomet wstąpił do nieba. Miejsce to jest jednocześnie najwyższym punktem Góry Moria (obecnego Wzgórza Świątynnego). Po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców, kopuła dwukrotnie (1099–1187 i 1229–1244) pełniła rolę chrześcijańskiego kościoła.

Dome of the Rock. Built on the Temple Mount in 685–691, it surrounds the rock on which Abraham wanted to offer his son Isaac to God and Muhammad ascended to heaven. This place is also the highest point of Mount Moriah (the current Temple Mount). After the Crusaders captured Jerusalem, the dome served as a Christian church twice (1099–1187 and 1229–1244).

Wyświetlanie wszystkich 3 wyników