aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kamień Namaszczenia

Płyta kamienna położona na wprost wejścia do bazyliki w 1810 roku. Jej tradycja odwołuje się do wcześniejszych kamiennych tablic ustawianych w bazylice od XII wieku, które miały być miejscem przygotowania ciała Jezusa przed złożeniem go do grobu.

Stone of Anointing. A stone slab placed in front of the entrance to the basilica in 1810. Its tradition refers to earlier stone tablets placed in the basilica from the 12th century, which were supposed to be a place for preparing the body of Jesus before placing it in the grave.

Wyświetlanie wszystkich 10 wyników