aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kalwaria (Golgota)

Skała w kształcie przypominającym czaszkę, pozostałość po kamieniołomie, miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Obecnie jest to kaplica na drugiej kondygnacji bazyliki, podzielona na dwie części: katolicką kaplicę Przybicia do Krzyża i grecką Śmierci na Krzyżu. W tej drugiej pod ołtarzem znajduje się otwór, gdzie miał być postawiony krzyż. Według tradycji żydowskiej, Golgota jest miejscem, gdzie został pochowany Adam, a Abraham składał ofiarę Bogu ze swojego syna Izaaka.

Calvary (Golgotha). A skull-shaped rock, a remnant of a quarry, the site of the crucifixion of Jesus Christ. Currently, it is a chapel on the second floor of the basilica, divided into two parts: the Catholic chapel of the Nailing to the Cross and the Greek chapel of Death on the Cross. In the latter, there is a hole under the altar where a cross was supposed to be placed. According to Jewish tradition, Golgotha is the place where Adam was buried and Abraham sacrificed his son Isaac to God.

Wyświetlanie wszystkich 11 wyników