aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Ogród Oliwny, Getsemani, Ogrójec

Ogród drzew oliwnych, w którym dzień przed swoją śmiercią został pojmany Jezus Chrystus. Obecne drzewa pochodzą z przełomu XII/XIII wieku (jedne z najstarszych drzew liściastych na świecie), a ich korzenie są jeszcze starsze. Obok ogrodu stoi Kościół Wszystkich Narodów wzniesiony przez franciszkanów na początku lat 20. XX wieku.

Olive Garden, Gethsemane, Gethsemane. The garden of olive trees where Jesus Christ was arrested the day before his death. The current trees date back to the turn of the 12th/13th century (some of the oldest deciduous trees in the world), and their roots are even older. Next to the garden stands the Church of All Nations, built by the Franciscans in the early 1920s.

Wyświetlanie wszystkich 10 wyników