aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie (San Salvatore)

Powstał w wyniku rozbudowy wcześniejszego kościoła gruzińskiego (z XIV wieku) na początku lat 80. XIX wieku. Jednym z inicjatorów wzniesienia nowej świątyni był cesarz Franciszek Józef I, który w 1869 roku odwiedził franciszkanów w Ziemi Świętej, a następnie przeznaczył na ten cel odpowiednie fundusze. Przylegający do kościoła klasztor jest siedzibą Kustodii Ziemi Świętej, czyli franciszkańskiej instytucji zajmującej się wszystkimi chrześcijańskimi obiektami należącymi do Kościoła Katolickiego na Bliskim Wschodzie (m.in.. w Izraelu i Palestynie).

San Salvador Church in Jerusalem. It was created as a result of the expansion of an earlier Georgian church (from the 14th century) in the early 1880s. One of the initiators of the construction of the new temple was Emperor Franz Joseph I, who in 1869 visited the Franciscans in the Holy Land and then allocated appropriate funds for this purpose. The monastery adjacent to the church is the seat of the Custody of the Holy Land, a Franciscan institution responsible for all Christian facilities belonging to the Catholic Church in the Middle East (including Israel and Palestine).

Wyświetlanie wszystkich 8 wyników