aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Via Dolorosa, Droga Krzyżowa w Jerozolimie

Biegnie wzdłuż ulicy Via Dolorosa od szkoły Omara do Bazyliki Grobu Świętego, w większości w kwartale muzułmańskim. Jej III stacja, w formie niewielkiej kapliczki, została zbudowana w 1947 roku przez żołnierzy armii Andersa. Droga Krzyżowa w Jerozolimie jest prowadzona przez franciszkanów; odbywa się w piątek o g. 16 (o g. 17 w zimie). Towarzyszy jest tradycyjna eskorta kilku muzułmanów w strojach z okresu ottomańskiego oraz uzbrojeni żołnierze izraelscy.

Stations of the Cross in Jerusalem. It runs along Via Dolorosa from Omar’s School to the Church of the Holy Sepulcher, mostly in the Muslim quarter. Its third station, in the form of a small chapel, was built in 1947 by soldiers of Anders’ army. The Way of the Cross in Jerusalem is led by the Franciscans; takes place on Friday at 4 p.m. (5 p.m. in winter). They are accompanied by a traditional escort of several Muslims in Ottoman period costumes and armed Israeli soldiers.

Wyświetlanie wszystkich 8 wyników