aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Hotel Forum

Nieczynny od prawie dwóch dekad hotel, wybudowany w latach 1978-1988 według projektu przygotowanego przez zespół Miastoprojektu pod kierownictwem Janusza Ingardena. Posiadał 278 pokoi, 6 sal konferencyjnych, 2 restauracje, kasyno, bar i basen. Należał do najnowocześniejszych hoteli końca XX wieku i był uznawany za jedną z najlepszych realizacji polskiego brutalizmu. Zamknięty w 2002 z powodu rzekomych wad konstrukcyjnych (tą opinię podważył później nadzór budowlany), w 2004 przejęty przez spółkę Wawel-Imos. Obecne ekspertyzy wskazują, że obiekt nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla hoteli, np. wysokość pomieszczeń jest znacznie mniejsza od obowiązujących norm dla pomieszczeń mieszkalnych i biur. Właściciel nieruchomości proponuje realizację na tym terenie zupełnie nowej inwestycji, ale – jak twierdzi – nie może tego zrobić, ze względu na ograniczenia obecnego planu zagospodarowania przestrzennego (np. zmniejszenie dopuszczalnej wysokości budynku). Bratanek architekta hotelu Krzysztof Ingarden postuluje z kolei zachowanie istniejącego hotelu i poddanie go przebudowie. Konieczne zmiany i koncepcję remontu przestawia projekt dyplomowy jego studentki Alicji Nowak, który zakłada m.in. miejscowe podwyższenia kondygnacji, apartamenty dwupoziomowe i rozbudowę kompleksu o pokryte zielenią niskie budynki, w których miałyby funkcjonować instytucje kultury. Od 2013 roku na parterze hotelu funkcjonuje popularna w Krakowie klubokawiarnia Forum Przestrzenie.

The hotel has been closed for almost two decades, built in 1978-1988 according to a design prepared by the Miastoprojekt team led by Janusz Ingarden. It had 278 rooms, 6 conference rooms, 2 restaurants, a casino, a bar and a swimming pool. It was one of the most modern hotels of the late 20th century and was considered one of the best implementations of Polish brutalism. Closed in 2002 due to alleged construction defects (this opinion was later questioned by construction supervision), in 2004 taken over by the Wawel-Imos company. Current expert opinions indicate that the facility does not meet the technical conditions required for hotels. Since 2013, the Forum Przestrzenie club café, popular in Krakow, has been operating on the ground floor of the hotel.

Wyświetlanie wszystkich 22 wyników