aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Blok 23 w Belgradzie

Kompleks bloków wybudowanych w Nowym Belgradzie w latach 1968-1974, którego projektantami byli: Božidar Janković, Branislav Karadzic i Aleksandar Stjepanovic (również autorzy sąsiedniego kwartału – Bloku 22). Pod koniec lat 70. między blokami powstała charakterystyczna ceglano-czerwona szkoła podstawowa  „Siedmiu Sekretarzy SKOJ” (Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii), obecnie nosząca imię poetki Lazy Kostić.

Block 23 in New Belgrade. A complex of blocks built in New Belgrade between 1968 and 1974, whose designers were Božidar Janković, Branislav Karadzic and Aleksandar Stjepanovic (also the authors of the neighboring quarter, Block 22). In the late 1970s, the distinctive brick-red elementary school of the „Seven Secretaries of the SKOJ” (Socialist Federal Republic of Yugoslavia), now named after poet Lazy Kostić, was built between the blocks.

Wyświetlanie wszystkich 12 wyników